Home · Nieuws · Doorvaarbare vuilkering op kanoroute

Doorvaarbare vuilkering op kanoroute

Dé oplossing voor een probleem dat wij als kanovaarders maar al te goed kennen. Een "onneembare" vuilvanger in de vorm van een drijvende balk op licht stromend water, meestal dichtbij de stuw, vispassage of kanostoep geplaatst, maakt dat je als kanovaarder soms onnodig moet "kluunen" op een plek waar je dat nu nèt niet wil. Wij sparen tenslotte graag prachtige oeverbegroeing.

Doorvaarbare vuilkering Innovatieve kanogoot in beheersgebied Waterschap Rivierenland - rivier de Linge nabij Pottum

Een nieuwe vinding van VWK-goten creëert een doorvaarbare doorgang voor kanovaarder, supboarder, of ondiep stekend vaartuig in (ook bestaande) drijfbalken of drijfvuil barrières. Een mooie oplossing waarbij de vuilkerende functie behouden blijft.

Ontsluiting kanoroutesFoto's bij artikel: VWK-kanogoten

Met enige regelmaat varen wij in natuurparken waar veel slootjes en vaarten zijn afgesloten voor gemotoriseerde vaartuigen. Deze doorvaarbare drijfbalk zien wij als kanovaarders zelfs als kanshebber voor een betere ontsluiting van verschillende kanovaarroutes!

Help je mee?

Laat dan weten waar, op jouw favoriete kanoroute, jij denkt dat de traditionele vuilkering vervangen mag worden door de kanogoot. Je kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier op de website van:

Kanogoten.nl

Binnenkort is de kanogoot vast en zeker te vinden in de uitvoerige publicatie "Kanovaarwegen in Nederland!" Een must voor bestuurders, beleidsmakers, planontwikkelaars, bestekmakers en technische uitvoerders:

"Kanovaarwegen in Nederland! - Van planning tot praktijk, een handleiding"