Broedseizoen van start

De eerste grutto’s zijn weer in Nederland en ook de kieviten tonen hun vliegkunsten boven de weilanden. Vanaf 15 maart tot en met 1 juli zijn sommige vaartjes èn wandelpaden tijdelijk afgesloten, om vogels de gelegenheid te geven ongestoord hun eieren uit te broeden en de jongen groot te brengen.

Grutto broedseizoen

Alternatieve routes

Recreatie Noord-Holland heeft sommige slootjes in Waterland met drijvende balken tijdelijk afgesloten voor motorbootjes. Er zijn enkele afmeerplaatsen die met de kano wel bereikt kunnen worden maar met hekwerken zijn afgeschermd van het omliggende land. De wandelpaden zijn daar dus tijdens het broedseizoen niet bereikbaar. Met bordjes worden alternatieve wandelroutes aangegeven.

Deze routes worden ook vermeld op de websites van het Noord-Hollandpad en het Wandelnetwerk Noord-Holland. Kijk goed naar de bebording en betreed de afgesloten gebieden niet, zodat de kwetsbare weidevogels in alle rust kunnen broeden.

Watersporters zoals kanoërs en sloepvaarders worden zolang zij in hun vaartuig zitten door vogels niet herkend als roofdieren, maar het is wel fijn als de kanovaarders rekening houden met de beschermde weidevogels wanneer zij aan land gaan in de weilanden. Dat kan wel voor verstoring zorgen.