Kanoroutes Haaglanden, Midden Delftland & Westland

Tijdens het Open Kano Festival zijn de nieuwste vaarkaarten Haaglanden, Midden Delftland & Westland enthousiast ontvangen door diverse open kanovaarders. Met weer een zonnig vaarseizoen in verschiet brengen we met plezier beide kaarten onder de aandacht van peddelaars die deze regio eens via het water willen verkennen.

Kanoroutes Haaglanden Aan de hand van de kaarten en knooppuntenbordjes bepaal je zelf jouw route. Brughoogtes zijn weergegeven ten opzichte van het waterpeil in het betreffende gebied. Het waterpeil kan variëren. Afwijkingen in de bevaarbaarheid worden aangegeven op de knooppuntkeuzeborden. De groene routes (borden) zijn voor kano's. De brughoogte is minimaal 80 cm. en bij lagere bruggen zijn overdraagplaatsen aanwezig.

Beide vaarkaarten sluiten op elkaar aan en zijn rijkelijk voorzien van aanvullende informatie over de regio, vaarregels en nuttige adressen aan de route. Meer informatie over verkrijgbaarheid van de kaarten vind je op:

Vaarkaart Midden Delftland & Westland Vaarkaart Haaglanden