Kano-transportbak rondje Leusden

Het rondje Leusden is een favoriete tocht onder veel kanovaarders. In de loop van de tijd zijn aan de route prima voorzieningen aangebracht, zoals verschillende kanostoepen, picknickbankjes, informatiepanelen en.. een toch wel uniek te noemen kano-transportbak onder de Arnhemseweg bij Leusden Zuid. Aangezien je niet onder de weg kunt doorvaren én .. nog veel belangrijker, het oversteken van de weg met kano of kajak een levensgevaarlijke onderneming is, biedt de kano-transportbak een prima uitkomst.

rondje leusden kano transportbak Aan de brug is de gebruiksaanwijzing "klip en klaar" aangeven:
1 - Transportbak naar u toe halen door aan het rad te draaien
2 - Kano's in transportbak leggen
3 - Weg oversteken (gevaarlijke oversteek!)
4 - Aan andere zijde handeling 1 herhalen
5 - Water uit de bak pompen
(opm.! Na gebruik de bak onder de brug achterlaten)


Gevaarlijke oversteek!
Maar wat wanneer je als kanovaarder je leesbril thuis hebt laten liggen? Met grote regelmaat een onbruikbare bak vol water, waardoor er voor andere vaarders niets anders op zit dan een gevaarlijke oversteek mét kano of kajak te riskeren.

Kom op! Die prachtige bak is aangelegd voor de veiligheid van álle kanovaarders! Kleine moeite om de gebruiksaanwijzing even goed te lezen en de bak, na je overzet, gebruiksklaar (onder de brug!) achter te laten voor andere liefhebbers van het rondje Leusden! - Vriendelijk bedankt!

Is de kanotrekbak "buiten werking"? - Lees:

Tijdens de wintermaanden
In de wintermaanden is de bak vanwege hoge waterstand soms onbruikbaar. Steek over met je gezonde verstand! Er staan (nog) geen waarschuwingsborden voor automobilisten!


Een uitleg van het Recreatieschap over de kanotrekbak (waarvoor dank!)
"De kanotrekbak is sinds eind maart weer in bedrijf. Is een mooie oplossing maar helaas niet vrij van problemen. Waterstand, bagger, waterverplaatsing door de boot, vandalisme en wellicht meer. Het plaatsen van de kanotransportbak heeft veel voeten in aarde gehad. Zo heeft de firma Peek uit Houten tijdens de plaatsing al de nodige aanpassingen voor een zo goed mogelijke werking gedaan. Echter de bak is zo groot dat het trekken/draaien door waterverplaatsing erg zwaar gaat.

Bij een te lage waterstand gaat de bak net door de bagger. Als het water te hoog komt, bijvoorbeeld een stortbui, loopt hij vol. In de loop van de jaren is er veel aan de bak gesleuteld, optimaal werken blijft echter een probleem.

Ondanks dat de trekbak best een dure oplossing is, o.a. door het vele opvissen met behulp van een kraan nadat ie weer eens is gezonken, blijft het Recreatieschap, in samenwerking met het Waterschap, zich inzetten om de trekbak zo goed als mogelijk in de vaart te houden."@ enthousiaste gebruikers: Dank voor je begrip, mocht je eens moeten "overdragen".

Rondje Leusden