Waterschap Rijn en IJssel - kanovaren

Waterschap Rijn en IJssel krijgt dagelijks vragen over recreatie. Het beleid is: alles is open, tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat de onderhoudspaden en het oppervlaktewater open zijn voor publiek. Wordt het water gecontroleerd voor zwemmers, dan is dit met een bord aangegeven. Kanovaren en roeien mag je in principe overal in het beheersgebied van het waterschap.

Kanovaren met een grote goep:
Wanneer je met een grotere groep gaat kanoen zul je hiervoor toestemming moeten vragen. Neem hiervoor contact op met de betreffende coördinator via het algemene telefoonnummer (0314) 369 369. Het waterschap wil voorkomen dat een te grote recreatiedruk ontstaat waardoor natuur(ontwikkeling) belemmerd wordt. Op de Oude IJssel mag je met een motorboot varen, op de overige watergangen is dit niet toegestaan.

In sommige gevallen is recreatief medegebruik niet toegestaan. Op plaatsen waar de flora en fauna wordt beschermd, blijven de bordjes "verboden toegang" staan. Dat kunnen vogelreservaten of ecologische verbindingszones zijn. Of en hoe een bepaalde vorm van recreatie is toegestaan, is afhankelijk van eventuele schade die kan ontstaan. Overigens kunnen direct omwonenden bezwaar maken tegen een verstoring van hun privacy of andere vormen van overlast die ze ondervinden.

Voor actuele informatie over kanovaren in het gebied Waterschap Rijn en IJssel of toestemming kun je terecht op de website van het waterschap.

Bron: Waterschap Rijn en IJssel