Waterschap De Stichtse Rijnlanden - kanovaren

Voor kanovaarders zijn alle vaarwegen in het verzorgingsgebied van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden goed bevaarbaar. Ter hoogte van sluizen zijn veelal overdraagvoorzieningen gemaakt, zodat niet hoeft te worden geschut. Voorbeelden hiervan zijn sluis Woerdense Verlaat en de sluizen in de Kromme Rijn (Werkhoven en Cothen). Ook buiten de officiële vaarwegen zijn op meerdere plekken overdraagvoorzieningen gemaakt om stuwen, dijken of lage bruggen te passeren (bijvoorbeeld in de Enkele Wiericke). De instanties die deze voorzieningen hebben aangebracht, als onderdeel van kanoroutes, kunnen je hier nader over informeren. Het betreft de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en sommige gemeenten. Ook lokale kanoverenigingen bieden hierover informatie.

Het Waterschap De Stichtse Rijnlanden heeft behalve de zorg voor de waterkeringen en het beheer van het oppervlaktewater, voor sommige watergangen nog een extra taak: beheer van vaarwegen. De volgende vaarwegen zijn in beheer bij De Stichtse Rijnlanden.

- Grecht: van sluis Woerdense Verlaat tot Blokhuisbrug in Woerden (Oude Rijn)
- Oude Rijn: van sluis Haanwijk te Harmelen tot en met de singels in de stad Woerden
- Leidsche Rijn: van het Amsterdam-Rijn kanaal tot sluis Haanwijk in Harmelen
- Dubbele Wiericke: van Oude Rijn (Nieuwerbrug) tot Goejanverwellesluis (Hollandse IJssel)
- Jaap Bijzerwetering: van singel Woerden tot 300 m noordelijk van Rijksweg 12
- Korte Linschoten: van Jaap Bijzerwetering tot kern Linschoten
- Lange Linschoten: van kern Linschoten tot sluis Oudewater (Hollandse IJssel)
- Monfoortse Vaart: van kern Linschoten tot sluis Montfoort (Hollandse IJssel)
- Kromme Rijn: van Wijk bij Duurstede tot Utrecht

Bron: Waterschap De Stichtse Rijnlanden