Waterschap de Dommel - kanoën, varen en roeien

Op de Dommel en op de andere beken en riviertjes in het gebied van het Waterschap de Dommel kun je op veel plaatsen kanoën, varen en/of roeien.

Ontheffing aanvragen:
Om individueel te mogen kanoën, varen of roeien heb je toestemming nodig van het waterschap. Dit kan in de vorm van een ontheffing. Je kunt de vaarontheffing aanvragen via de website van het waterschap.

... Lees verder:
Waterschap de Dommel - kanoën, varen en roeien

Waterschap De Stichtse Rijnlanden - kanovaren

Voor kanovaarders zijn alle vaarwegen in het verzorgingsgebied van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden goed bevaarbaar. Ter hoogte van sluizen zijn veelal overdraagvoorzieningen gemaakt, zodat niet hoeft te worden geschut. Voorbeelden hiervan zijn sluis Woerdense Verlaat en de sluizen in de Kromme Rijn (Werkhoven en Cothen). Ook buiten de officiële vaarwegen zijn op meerdere plekken overdraagvoorzieningen gemaakt om stuwen, dijken of lage bruggen te passeren (bijvoorbeeld in de Enkele Wiericke). De instanties die deze voorzieningen hebben aangebracht, als onderdeel van kanoroutes, kunnen je hier nader over informeren. Het betreft de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en sommige gemeenten. Ook lokale kanoverenigingen bieden hierover informatie.

... Lees verder:
Waterschap De Stichtse Rijnlanden - kanovaren

Waterschap Rijn en IJssel - kanovaren

Waterschap Rijn en IJssel krijgt dagelijks vragen over recreatie. Het beleid is: alles is open, tenzij anders aangegeven. Dit betekent dat de onderhoudspaden en het oppervlaktewater open zijn voor publiek. Wordt het water gecontroleerd voor zwemmers, dan is dit met een bord aangegeven. Kanovaren en roeien mag je in principe overal in het beheersgebied van het waterschap.

... Lees verder:
Waterschap Rijn en IJssel - kanovaren

<< Eerste < Vorige [2 / 2] Volgende > Laatste >>