Kanovaren Waterschap Limburg

Het varen met kano’s is zonder vergunning toegestaan op de in het “toepassingsgebied” vermelde oppervlaktewaterlichamen en perioden. Voor recreatief medegebruik in de vorm van het varen met kano's en kajaks op de volgende (trajecten van) oppervlaktewaterlichamen:

-Niers, vanaf Duitse grens tot aan de brug over de Niers bij de rondweg in Gennep
- Swalm, vanaf het zwembad te Swalmen tot aan de Maas en binnen de periode van 1 oktober tot en met 31 maart
- Tungelroysebeek, vanaf de Provinciale weg Horn-Roggel (N279) tot het Kanaal Wessem-Nederweert
- Tungelroysebeek, vanaf instroom Raam tot het Kanaal Wessem-Nederweert en binnen de periode van 1 oktober tot en met 15 juni
- Groote Molenbeek, vanaf de A73 (Horst) tot aan het krooshek tussen Meerlo en Wanssum ter hoogte van de St. Goarkapel
Kanaal van Deurne (Limburgs deel)
- Oude Helenavaart (Noordelijk van Heldensedijk)
- Helenavaart, voorzover gelegen binnen de provincie Limburg
- Uffelsebeek, vanaf Belgische grens tot de A2 en binnen de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.

Deze algemene regel is niet van toepassing op het varen met vlotten en roeiboten. Daarvoor geldt de vergunningplicht.

Update: Meldingsplicht is komen te vervallen! Meer info / bron: algemene regels - Waterschap Limburg

**! Ingezonden info waterschap Peel en Maas
Om geen verkeerde verwachtingen te wekken en boetes te vermijden de volgende toelichting. Het deel van de Helenavaart en Kanaal van Deurne dat is vrijgesteld ligt in beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei (dus in provincie Limburg). Echter het grootste deel van de Helenavaart en Kanaal van Deurne ligt in beheersgebied van waterschap Aa en Maas (provincie Noord-Brabant). Daar (in Noord-Brabant dus) is het bevaren met kano´s van de Helenavaart en kanaal van Deurne verboden!