Kanovaren, recreatief medegebruik

- (update van deze rubriek: 5-11-2020)
Een onderwerp waar wij als kanovaarders vanzelfsprekend in geinteresseerd zijn. Zowel als individueel vaarder of als kanovereniging kun je worden geconfronteerd met regelgeving of bepalingen van het waterschap. Waterschappen zijn overheidsinstanties die tot taak hebben in een bepaalde regio de waterhuishouding te regelen. Kortgezegd zij zorgen voor droge voeten en schoon water.

De waterschappen zijn o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud van dijken en andere waterkeringen, de aan-, afvoer en berging van water en het zuiveren van oppervlakte- en afvalwater. Belangrijke taken in een land dat voor de helft beneden zeeniveau ligt en waar grote Europese rivieren in uitmonden. Momenteel telt Nederland 27 waterschappen, verenigd in de Unie van Waterschappen. (zie: overzichtskaart)

Met de kano er op uit?
Meldingsplicht, vaarontheffing of vergunning nodig?

Zodra je buiten je "eigen (vaak bekende) vaargebied" een kanotocht wilt ondernemen of organiseren is het handig om vooraf wat meer te weten over de mogelijkheden en eventuele beperkingen (zoals meldingsplicht of vergunningen) binnen het gebied waar je wil gaan varen. Op de websites van de verschillende waterschappen is vaak veel informatie te vinden. Een "rondje peddelen" langs de waterschappen leert al snel dat de instanties niet altijd eenduidig zijn in hun informatievoorziening en bepalingen. Om teleurstelling te voorkomen kan vooraf goed informeren dus geen kwaad.

We hebben enkele waterschappen + info voor je op een rij gezet:
- Kanovaren Waterschap Peel en Maas
- Waterschap de Dommel - kanoën, varen en roeien
- Waterschap De Stichtse Rijnlanden - kanovaren
- Waterschap Rijn en IJssel - kanovaren
- Kanovaren op de Roer beperkt toegestaan met vergunning
- Kanovaren in de IJsseldelta

Vaarverboden en -beperkingen

Check ook de pagina met vaarverboden en -beperkingen die we in de loop van de jaren voor je hebben verzameld. Met al deze informatie heb je in ieder geval een prima handvat bij het plannen van je kanotocht.

Wet en regelgeving voor kanovaarders

Informatie over verkeersregels/vaarregels in Nederland, met basale regels specifiek voor kanovaarders is te vinden in een klein boekwerkje te downloaden op de website van Arend Aalbrecht.