Kanovaren op de Roer beperkt toegestaan met vergunning

De Roer is een zijrivier van de Maas. Haar lengte bedraagt ongeveer 165 km waarvan ca. 22 km is gelegen op Nederlands grondgebied. Op het Nederlandse deel van de Roer is kanovaart onder algemene regels toegestaan. Zo wordt kanovaart alleen toegestaan in de periode tussen 1 juni en 1 oktober. Om het aantal verstoormomenten op de Roer te beperken zijn er twee vertrekmomenten, s morgens om 10.00 uur en s middags om 14.00 uur. Per dagdeel mogen maximaal 20 boten starten. Indien voor een dagdeel het maximum aantal boten is gereserveerd zullen volgende aanvragen worden afgewezen. Het traject dat mag worden bevaren, ligt tussen de brug te Vlodrop en de brug van de Andersonweg te Roermond.

Voor de beken in het gebied van het Waterschap Limburg geldt een algemeen vaarverbod. Hiermee wil het waterschap de overlast voor oevereigenaren beperken en de natuur beschermen. Op de Roer tussen Vlodrop en Roermond mag alleen mét vergunning van het waterschap beperkt met kano's gevaren worden. De Roer is een rivier met een specifiek ecologische functie en vooral in het broed- en groeiseizoen heeft de natuur in en langs de rivier bescherming nodig.

Op een aantal plaatsen langs de Roer zijn duidelijke borden geplaatst waarop staat aangegeven dat kanoën alleen met vergunning is toegestaan. Ook de in- en uitstapplaatsen zijn door middel van borden duidelijk zichtbaar gemaakt.

Voor actuele informatie over kanovaren op de Roer of het reserveren van je vaartocht kun je terecht op de website van het waterschap. Op de kalender zie je direct hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per dagdeel.Aan het aanmelden zijn geen kosten verbonden. Voor overige vragen over kanovaart kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling beheer van het waterschap (tel. 046-4205799)

Bron / reserveren / kanokaart: Waterschap Limburg