Kanoën in de IJsseldelta

kanoroute rondtocht voor kano en kajakkanoroute vice versa kanovaren kanotocht enkel Kanoroute IJsseldelta
Diverse kanoroutes mogelijk, zie download routekaart


Kanoën door de weteringen met uitkijkpunten over de polder Mastenbroek. Sinds mei 2008 kan iedereen die in het bezit is van een kano gebruik maken van het kanoroutenetwerk Mastenbroek. De route is zelf eenvoudig uit te zetten aan de hand van de gratis kanoroutenetwerk folder en unieke IJsseldelta borden langs de route.

kanovaren ijsseldelta Fotografie: IJsseldelta

De polder Mastenbroek ligt midden in het Nationaal Landschap IJsseldelta. Mastenbroek staat bekend om de rechte verkaveling en de bijbehorende weteringen. Deze rechte weteringen bieden de ideale mogelijkheid voor de kanovaarder om de IJsseldelta te ontdekken. Vanuit verschillende plaatsen in de IJsseldelta, waaronder de Hanzesteden Kampen, Zwolle en Hasselt, kan de kanoroute gestart worden. Het is alleen toegestaan om kano te varen op de aangegeven kanovaarwegen in verband met de natuurwetgeving. In de gratis folder zijn rustpunten aangegeven en mogelijkheden om het buitengebied te ontdekken. De kanovaarwegen zijn goed bevaarbaar. Voor de plekken die minder goed te passeren zijn, zijn er speciale overdraagplaatsen gemaakt om het in- en uitstappen met de kano mogelijk te maken.

De kanoroutenetwerk folder is gratis te verkrijgen bij de VVV-winkels in de IJsseldelta. De folder bevat informatie over de polder Mastenbroek, het Nationaal Landschap IJsseldelta en een overzichtelijke kaart met de kanoroute mogelijkheden. Uiteraard is de folder bestand tegen een waterplens. In Mastenbroek worden langs de kanovaarwegen ook unieke IJsseldelta borden geplaatst met het kanoroutenetwerk daarop. Genoeg mogelijkheden om de polder Mastenbroek met de kano te ervaren.

Het kanoroutenetwerk is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Landschap IJsseldelta, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeenten Kampen, Zwolle en Zwartewaterland en Subsidie Gericht Beleid. Aan de ontwikkeling van deze prachtige kanoroute is een jarenlange voorbereiding voorafgegaan. Een projectgroep van recreatiedeskundigen uit diverse gemeenten en de provincie is bijgestaan door de kanoverenigin de Peddelaars uit Zwolle en Skonenvaarder uit Kampen. De vereniging Polderbelangen Mastenbroek en het waterschap Regio IJssel/Vecht heeft vervolgens een Kanorouteplan opgesteld.

Alle kanovaarders zijn welkom in de IJsseldelta

kanoën ijsseldelta Iedere kanovaarder is welkom in de IJsseldelta maar dient zich als een gast te gedragen met respect voor de bewoners en de natuur. In verband met afspraken met de bewoners in het gebied en de eisen vanuit de natuurwetgeving dienen onderstaande regels absoluut in acht genomen worden:

- Uitsluitend varen op de kaart aangegeven routes.
- Uitsluitend aanleggen bij de aangegeven plaatsen.
- Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan.
- Respecteer de rust en natuur.

Ontdek de IJsseldelta en download de routebeschrijving op:

Ontdek de IJsseldelta Kanorouteboekje