Landschap Waterland

Landschap Waterland is het veenweidelandschap tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn met daarin droogmakerijen en natuurreservaten. Het gebied ligt ten noorden van Amsterdam. De naam Waterland is zeer toepasselijk voor dit waterrijke gebied. Het gehele gebied ligt onder de zeespiegel en wordt begrensd door dijken. Direct achter de dijken ligt een aantal meertjes. Deze zijn ontstaan door doorbraken van de Zuiderzee, zoals het Kinselmeer.

6.000 jaar geleden was het een waddengebied met daartussen zeegaten. Door ophoging van de wadden raakten de zeegaten verstopt en werd het gebied afgesloten van de zee. Er ontstond daardoor een moerasgebied waar planten groeiden. Uit de resten van deze planten ontstond na verloop van tijd veen. Door toename van de bevolking was men genoodzaakt het veen te ontginnen. In de loop der jaren ontstond het mooie landschap op Waterland, een natuurrijk plekje in Noord-Holland.

Waterland leer je pas echt kennen als je per kano kajak door het gebied trekt. Een tocht door de vele slootjes en vaarten, met een oeverbeplanting van riet, wilgenroosjes, fluitenkruid en kattenstaarten, is een ervaring die je niet snel vergeet. De vele vogels die hier leven zullen zich zeker laten horen. De samenwerking van Landschap Waterland en Staatsbosbeheer heeft gezorgd dat je kunt genieten van tientallen kilometers gemarkeerde kanoroutes langs de mooiste plekjes door het gebied. Folders met kanoroutebeschrijvingen en kaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV's in Waterland. Ook zijn ze te verkrijgen bij verhuurpunten, buitensportzaken, infocentra en sommige boekwinkels.

Kanoroutes in Waterland Oost

De Aandammerroute (blauw - 15 km) is een gevarieerde tocht langs Broek in Waterland, de Holysloot, Zuiderwoude en Uitdam. Waterland-oost is met zijn talrijke, rustige sloten en langgerekte veenplassen een ideaal gebied om eindeloos met je kano te verkennen. Je peddelt langs bloemrijke oeverlanden en brede rietkragen waar typische rietvogels als de rietzanger, kleine en grote karakiet zich luidkeels laten horen. In de karakteristieke dorpjes heb je vanaf het water een fraai zicht op de kleurrijke houten huizen met hun Waterlandse kleuren. Er zijn meerdere instapplaatsen en ruim voldoende gratis parkeergelegenheden.

De route is beschreven in de kanoroutefolder: Kanokaart, Waterland-Oost; "Peddelen door Waterland". Hierin vind je een gedetailleerde routekaart, informatie over natuur, landschap cultuurhistorie, waterbeheer en attracties en bezienswaardigheden langs de route en veel praktische informatie. De folder beschrijft in totaal vier routes, waaronder ook:
De Buitenweerenroute (geel - 12 km), langs mooie plekjes in Waterland-Oost.
De Gouwenroute (rood - 10 km), door vele sloten in Waterland-oost waarbij je langs de vogelkijkhut vaart.
De Woudweerenroute (wit - 8 km), door vaarten en sloten.

Kanoroutes in Waterland West

De Ilperveldroute (blauw - 7 of 11,5 km) is een mooie kanoroute langs een open eilandenrijk met veel vogels, hoge rietkragen en schrale graslanden. De route kun je starten bij het bezoekerscentrum Ilperveld. Hier zijn ruim voldoende gratis parkeergelegenheden.

De route is beschreven in kanoroutefolder: Kanokaart, Waterland-West; "Varen door de velden". Hierin vind je een gedetailleerde routekaart, informatie over natuur, landschap cultuurhistorie, waterbeheer en attracties en bezienswaardigheden langs de route en praktische informatie. De folder beschrijft in totaal vier routes, waaronder ook:
De Twiskeroute (rood 9 of 16 km) - een gevarieerde kanoroute door Het Twiske en het Oostzanerveld.
De Riemenroute (3,5 km) deze ongemarkeerde route voert je door het Varkensland, Jisp en Nek langs 't Zwet, De Marken en De Baanakkers.
De Vennenroute (geel 7,5 km) door recreatiegebied Het Twiske.

kanovaren informatie Kanokaart Waterland Oost
Kanokaart Waterland West
Kanoverhuur adressen: Recreatie Noord-Holland