Praktische tips bij het Rondje Zutphen

kanoroute rondtocht voor kano en kajak Rondtocht; plm. 16km.; kanokarretje mee; 4 x overdragen; Berkel Warnsveld - Zutphen IJssel - Eefde Twentekanaal - Afleidingskanaal - retour Berkel (+ kanokaart !)

Update 13-7-2021 - Op deze pagina enkele opmerkingen en verwijzingen m.b.t. de werkzaamheden IJsselkade Zutphen en Sluizencomplex Eefde.

Sinds 2016 kun je in hartje Zutphen aan de Berkel gebruik maken van een nieuwe steiger. Direct na de brug van de Marspoortstraat. Een perfect alternatief voor het lastige (steile) trapje aan de Berkelkade een paar honderd meter verderop. Vergeet hier niet je kanokarretje om naar de Bult van Ketjen te lopen, het inzetpunt aan de IJssel.

Rondje Zutphen Rivier in de stad "De IJssel en de Berkel maken van Zutphen een stad aan de rivier -een Hanzestad. In Zutphen ervaar je persoonlijke aandacht. Het zijn precies déze kwaliteiten die aandacht vragen van ons doen van alledag.".. "meer groen en water in de stad is óók een kwaliteit"... Aldus de Programmabegroting 2020-2023

Waterstand IJssel

De actuele hoogte van de waterstand in de IJssel check je:

Waterinfo Rijkswaterstaat
Denk vooral aan de stroming bij het instappen!

Kanoroute Rondje Zutphen

Werkzaamheden IJsselkade Zutphen

De werkzaamheden aan de herinrichting IJsselkade zijn nog gaande. Voor wat betreft het Rondje Zutphen zul je daar weinig tot geen last van hebben. Wel zijn de parkeervoorzieningen aan de kade gewijzigd. We proberen je zo actueel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Check de infopagina van de gemeente Zutphen voor actuele info over het project Rivier in de stad

Infopagina Rivier in de stad

Werkzaamheden sluis Eefde

Overdraagpunt sluis Eefde Begin 2018 is met het slaan van de damwanden daadwerkelijk gestart met de bouw van een tweede sluis bij Eefde. De uitbreiding van het complex zou zo’n vier jaar in beslag nemen. Medio februari 2020 is de nieuwe sluis in gebruik genomen. Wat nu volgt is de restauratie van de oude sluis en nieuwbouw van de verkeerstoren.
Ter hoogte van de overstapplaats kan (soms) nog enige hinder worden ondervonden. Advies: vooraf even controleren of er geen belemmering is.

Instapplaatsen en parkeren

Alternatieve instapplaatsen v.v. ruime parkeerplaatsen: Stuw bij Warken of de kanostoep aan het Kerkpad Warnsveld.

Update: Kort voor de sluis Eefde staat aan het eind van de aanlegsteigers (rechts) een bord "verboden doorvaart" - doorvaren op eigen risico! - boete schijnt hoog te zijn ;-)

Laatste update van de pagina: 13-7-2021

Kanovaren Zutphen - de mooiste routes vanaf het juiste startpunt:

Kanoroutes in Zutphen Meest recente Rondje Zutphen