Kanovaren Earnewâld, Nationaal Park De Alde Feanen

kanoroute rondtocht voor kano en kajak Kanozwerftocht door Nationaal Park de Alde Feanen.
Start bezoekerscentrum of parkeerplats een de Koaidijk.
Een bijdrage van Wouter van Bokhorst


Bij Earnewald in Friesland ligt een mooi kano/kajakgebied. Je auto kan je (gratis)parkeren op het parkeerterrein aan de Koaidijk, een perfect startpunt voor diverse mooie tochten. Achter het parkeerterrein ligt direct een steiger waar je langs bungalowpark It Wiid, naar het mooie natuurgebied de Alde Feanen kunt peddelen

kanokaart alde feanen Dit nationaal park bestaat afwisselend uit plassen en petgaten waar je prachtig kan varen, diverse petgaten zijn alleen voor kano/kajak toegankelijk. Aan de overkant van de weg (bij het parkeer terrein) ligt het natuur educatiebos Pettebosk voorzien van steiger. Dit bosgebied met open petgaten en rietvelden is ideaal om samen met de kinderen te kanoën of kajakken. Er zijn diverse steigers aangelegd om even heerlijk de benen te strekken en voor de kinderen is er een prima speelveld aanwezig.

Earnewald kanoroutes Fotografie: © Wouter van Bokhorst

Wanneer je verder vaart (via de speciaal aangelegde vaarduiker) kom je in de prachtige Jan Durkspolder, waar veel eenden en andere vogels broeden en overwinteren. Ook hier zijn diverse steigers aanwezig om b.v. een vogelkijkhut te bezoeken.

Nationaal Park De Alde Feanen

In het hart van Friesland, ligt het bijna 4.000 hectare grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een bijzonder afwisselend landschap bestaand uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Ook zijn er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geel gekleurde dotterbloemhooilanden. Met name laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd.

De enorme landschappelijke variatie zorgt ook voor een enorme rijkdom aan planten en dieren. Zo komen er in De Alde Feanen meer dan 450 soorten planten voor en broeden er ruim 100 soorten vogels.

Om de Alde Feanen te verkennen trek je er het best op uit met kano of kajak. Het grootste deel van De Alde Feanen is vrij bevaarbaar en er zijn in samenwerking met De Marrekrite op diverse plaatsen aanlegplaatsen gemaakt waar je kunt aanmeren om te overnachten. Dus niet aanleggen in het riet, want riet is een goede oeverbescherming maar zeer kwetsbaar!

Speciaal voor kleine (roei)bootjes en kano's zijn een aantal gebieden opengesteld. In één van deze gebieden, Neeltsje Muoisgat, is een overdrachtplaats voor kano's gemaakt zodat je gemakkelijk De Saiterpetten op kunt. Bij de VVV Earnewâld en bij Camping It Wiid is de kanoroute "Roepend Riet" verkrijgbaar.