Kanoroute Koningsdiep

"Maak kennis met Kanoroute Het Koningsdiep". Een fraaie ietwat onbekende kanoroute die we graag delen op onze kanokaart. Tussen Bakkeveen en Beetsterzwaag voert de kanoroute je door een eeuwenoud beekdal. Een afwisselend landschap van bos, heide en blauwgraslanden.

kanoroute Koningsdiep Kanaaltje bij Ureterp - Fotografie: Camping het Koningsdiep

Hoewel de route meerdere overdragingen heeft en ten zuiden van Drachten een redelijk stukje langs de A7 voert, het varen door het Beekdal van het Koningsdiep maakt dit meer dan goed. Zuidwaards via de Frieschepalenvaart aan het eind van Siegerswoude rechtsaf via een duikertje kom je op het Alldjip (Ouddiep), ook wel Boarn, of Koningsdiep. Via een idyllisch kanaaltje weer richting Drachten.

Even ontspannen én varen:

De campings het Koningsdiep in Ureterp en de Sieghorst in Siegerswoude zijn mooie startplaatsen om deze 28 kilometer lange kanorondtocht én de schitterende omgeving van het Beekdal eens te gaan ontdekken.

Koningsdiep De Sieghorst