Kanovaren in De Onlanden

..Helaas worden herhaaldelijk recreanten in kano's gezien in de slenken, het Langmameer en in het Eelderdiep in De Onlanden. Kanoën is hier NIET TOEGESTAAN, in verband met de rust voor de Natuur in het gebied (Otters bijvoorbeeld). De routes waar men wel mag komen met de kano zijn te vinden op de Kaart van De Onlanden, die op verschillende locaties te koop is..

De Stichting Natuurbelang De Onlanden is duidelijk niet blij wanneer je als kanovaarder buiten de aangegeven routes vaart. Wij helpen ze graag een handje. Na onderling overleg zijn toegestane kanoroutes in de Onlanden in paars aangegeven op de Kanokaart Nederland.

kanovaren in de onlandenWil je alle info over de Onlanden met je mee onderweg? Koop dan de handige gebiedskaart Onlanden..

Natuur voor droge voeten

In de Kop van Drenthe kun je al het goede van Drenthe beleven" aldus Staatsbosbeheer. Op de grens van Drenthe en Groningen liggen De Onlanden. In dit gebied tussen de stad Groningen en het Leekstermeer is waterberging en natuurontwikkeling gecombineerd. Een aangesloten gebied van meer dan 2.300 hectare, waar moeras, graslanden, houtwallen en petgaten elkaar afwisselen. Het gebied is bij uitstek geschikt per kano, fiets of te voet van te genieten.

Recreatiekaart de Onlanden

De stichting Natuurbelang De Onlanden heeft een recreatiekaart gepubliceerd met bijzondere plekken binnen dit uitgestrekte gebied. Ook de dieren die in het gebied te vinden zijn, staan op de kaart. Een must voor liefhebbers van natuur in de "achtertuin" van de stad. Fiets- ruiter- wandelpaden, uitzichtspunten en kanoroutes zijn hier duidelijk ingetekend.

Kanoroutes in de Onlanden

In de Onlanden is het heerlijk toeven. In het gebied zijn diverse korte en lange kanoroutes uitgezet. In het Leekstermeer is een vaargeul, maar ook de vele kleine zijkanaaltjes zijn per kano goed bereikbaar. De diverse kanoroutes zijn op de kaart terug te vinden.

Natuurtip! Rust is voor veel diersoorten belangrijk.
Kanovaren buiten de aangegeven routes is niet toegestaan!
kanoroutes in de onlandenZoals o.a. in de slenken, het Langmameer en in het Eelderdiep. Binnen de terreinen van Staatsbosbeheer is de kanoroute aangegeven met gele pictogrammen, zoals hierbij weergegeven. Waar je niet mag kanovaren is in het terrein ook aangegeven middels bebording, of de waterweg is afgezet met keien, paaltjes of een lang stuk touw.

Natuur in de Onlanden Kanokaart Onlanden