Photography by kanoweb

Vaarbeperkingen voor kano en kajak

TIP!:
350+ kanoroutes goed voor ruim 7.000 kilometer aan mooie vaartrajecten! Aangevuld met honderden kano instapplekken, overdraagplaatsen, kanokampeerplekken, kanoverhuur en nog véél meer!

Dé routekaart van en voor peddelsporters!


Regelmatig worden vragen gesteld over waar je nu wel, maar vooral niet mag varen met je kano of kajak. Dus hebben wij het internet maar eens voor je afgespeurd en op deze pagina zoveel mogelijk bevindingen ter informatie bij elkaar gezet.

Geen garantie voor de volledigheid en juistheid van álle gegevens, maar het geeft je in ieder geval een handvat bij het plannen van je kanotocht. Het is altijd verstandig zelf even te informeren bij de juiste instanties zoals waterschappen of de dichtstbijzijnde kano of kajakvereniging. Van enkele waterschappen hebben wij de link vermeld.
Ervaringen, aanvullingen en/of verbeteringen zijn welkom:

Contact

Veel leuke kano en kajakavonturen toegewenst!

Kanovaren, recreatief medegebruik

Een onderwerp waar wij als kanovaarders (individueel of in verenigingsverband) vanzelfsprekend in geinteresseerd zijn. Zowel als individueel vaarder of als kanovereniging kun je worden geconfronteerd met regelgeving of bepalingen van het waterschap. Zodra je buiten je "eigen (vaak bekende) vaargebied" een kanotocht wilt ondernemen of organiseren is het handig om vooraf wat meer te weten over de mogelijkheden en eventuele beperkingen (zoals meldingsplicht of vergunningen) binnen het gebied waar je wil gaan varen:
Kanovaren, recreatief medegebruik

Friesland

Op het Prinses Margrietkanaal gelden enkele aanvullende vaarregels! Tussen de Kruiswaters bij Warten (km 51.8) en de invaart Janesloot (km 78.1) moet uw boot voorzien zijn van een motor en onder alle omstandigheden direct te gebruiken zijn (**geldt niet voor kano's en roeiboten).
** Deze laatste informatie is echter niet eenduidig terug te vinden!!

Stuurboordwal
Alle kleine schepen moeten verplicht stuurboordwal houden. Vanaf 1 mei 2009 geldt deze verplichting voor het hele Prinses Margrietkanaal.
Extra goed opletten kruispunten (kilometerrraai 86, 78, 75, 67, 63, 52 en 51.)

Groningen

Het havengebied van Delftzijl, Ruiten A en grote delen van het Waddengebied.

vaarwater:
Deze functie is toegekend aan de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde (recreatieve) vaarwegen. De wateren waarvoor deze functie geldt staan aangegeven op de kaartbijlage 2. Op deze kaart zijn de in het beheergebied liggende kanoroutes tevens ingetekend
Waterschap Noorzijlvest
Actuele stremmingen vaarwateren Waterschap Noorzijlvest

Drenthe

Drentse Aa, Rolder Aa - beperkt (enkel verhuur)
De Reest vaarverbod stroomop vanaf Staphorst (grensriviertje)
De Onlanden - varen buiten de aangegeven kanoroutes is niet toegestaan (in de rustgebieden, zoals o.a. in de slenken, het Langmameer en in het Eelderdiep) - Uitgebreide info zie Kanovaren in de Onlanden

Overijssel

De Reest stroomop vanaf Staphorst (grensriviertje)
Schipbeek: vanaf Buurserbeek tot Twentekanaal.
De Dinkel ter hoogte van het Omleidingskanaal het hele jaar verboden Vaarverbod van 01-04 tot 31-08, met vergunning mogelijk.

Waterschap Vechtstromen kanoën / aanvraag vergunning Dinkel

Gelderland

Buurserbeek, Leigraaf (Didam), Vordense en Baakse Beek (gedeeltelijk)

Mag ik op elke beek kanovaren?
In principe mag u overal in het beheersgebied van het waterschap (WRIJ) kanovaren en roeien. Gaat u met een grote groep kanovaren? Vraag dan toestemming aan via de betreffende coördinator via het algemene telefoonnummer (0314) 369 369. Sommige wateren hebben voorzieningen zoals in- en uitstapplaatsen. Deze zijn onder andere te vinden in de Oude IJssel en de Berkel.

Opmerking: Ter plaatse van landgoederen zoals Suderas en Hackfort is er in de koopactes indertijd opgenomen dat waterschap geen toegang mag geven voor recreatief gebruik . Daar mag het dus niet.

Waterschap Rijn en IJssel

(Nota recreatief medegebruik)
Ad 3. Recreatief vaarwater De volgende wateren hebben de functie 'recreatief vaarwater': Apeldoorns Kanaal, Veluwse Wetering, De Bottenstrank, de Evergeune, Gelderse Gracht, Heigraaf, de route Drontermeer-Nieuwe Kanaal-3e Dwarswetering-Lummerwetering- Drontermeer. Inrichting en beheer zijn naast de primaire functie gericht op: - Het zoveel mogelijk voldoen aan wensen van kanoën, roeien en dergelijke met betrekking tot het peilbeheer.
Waterschap Veluwe

Utrecht

Amsterdam-Rijnkanaal (oversteken beperk mogelijk), Lekkanaal, Botshol.

Flevoland

Harderbroek, Oostvaardermeer, Lepelaarsmeer, de Kuilen, Casteleynsmer en Kamperhoek

Noord Holland

Haven van IJmuiden, Marinehaven in Den Helder en Naardermeer (eventueel mogelijk onder begeleiding).

Zuid Holland

Noordelijk deel Langeraarsemeer (Geermeer), Ackerdijksemeer, Nieuwe Waterweg en Havengebied Rotterdam

Zeeland

Kanaal Gent-Terneuzen, Natuurgebied Oosterschelde (ter plekke aangegeven), Natuurgebied "Het Verdronken Land van Saaftinghe" in de Westerschelde en de havens van Terneuzen, Vlissingen en Antwerpen.
Deels bevaarbaar met vergunning: Westerschelde, Braakmankreek, Grote Vogelkreek, Otheensekreek, Binnenvest-Hulst en Passegeule

Noord Brabant

Beerze (deels Natuurgebied) en Wehr bij Dommelen op de Dommel
Update: Verkeersbesluit vaarwegen Waterschap de Dommel 2010 - Herziene versie van 25-1-2011
Zie Waterschap Dommel

Limburg

Leubach, Geul, Molenbeek, Selzebeek
Bevaarbaar met vergunning: Grote Molenbeek, Neerbeek, Tungelroysebeek, Roggelsebeek, Schwalm, Niers en Roer.
Update: meer info betr. "vrij van vergunning" lees verder..

Wet en regelgeving voor kanovaarders

Informatie over verkeersregels/vaarregels in Nederland, met basale regels specifiek voor kanovaarders is te vinden in een klein boekwerkje te downloaden op de webstite van Arend Aalbrecht.