Photography by FreerangerCanoe

Solokano.nl in een nieuw jasje!

Ruim twee jaar op het web en vele nieuwe solovrienden verder is het tijd voor een kleine "make-over", aldus enkele leden van Solokano.nl. Met de nieuwe uitstraling hoopt Solokano.nl zowel de leden, vrienden, belangstellenden én aspirant solovaarders op een transparante wijze te interesseren voor de vele facetten van het open kano solovaren.

solokano In de nieuwe opzet is meer ruimte voor actueel nieuws, evenementen, kanocolleges, vaarafspraken en al wat zo bij het solovaren komt kijken. Plezier hebben aan- en uitdaging zoeken in het solovaren is het motto.

Solokano.nl nodigt je als bezoeker (en -aspirant- solovaarder) op de vernieuwde website met veel plezier uit om je aan te melden als vriend, of belangstellende en deel te nemen aan de vele activiteiten.

solokano varenSolokano 2013, een frisse (her)start, informatief en helder! www.solokano.nl - van en voor échte solovrienden!