Open Kano Vaardig zijn voelt prima

Herbie Bird Kanoschool In het weekend van 9 en 10 oktober hebben een aantal peddelaars de kans gekregen om hun vaardigheden te testen. Een aantal van hun is in opleiding voor instructeur Open Kano en dan is het van belang dat de peddelvaardigheid tot uitdrukking komt in een diploma. Het toeval viel hen toe omdat er 2 zomerse dagen werden geboden, daarvoor veel dank naar boven.

De zaterdag is gebruikt om een aantal peddeltechnieken door te nemen en om de vaardigheden met elkaar te vergelijken. Ook waren er op die dag een aantal vaarders die het examen in overweging nemen maar geen zicht hadden op de moeilijkheidsgraad. Al met al rond de 20 man op het water.

De zondagochtend bleek uitermate geschikt om de proef af te leggen in een gezamenlijk optreden. Dit hield in dat er 4 tandems en 1 solo kano min of meer gelijktijdig de opdrachten konden uitvoeren. Omdat er gelijktijdig voor het OKV-A en voor OKV-B werd gevaren was het voor de 2 examinatoren Rick en Arij een hele klus. Gelukkig was er maar weinig wind en de locatie erg overzichtelijk.

Bovendien was er genoeg hulp op de kant om één en ander te verslaan en vast te leggen. De hulp bestond voor een groot deel naast Monique uit aspirantvaarders die hierdoor een goede indruk kregen van het examen. Vooral het spektakel op het eind, het natte gedeelte, was voor de toeschouwers erg leuk maar de vaarders zelf hadden wel enige moeite om er de lol van in te zien. Tot geluk van een aantal hoefde niet iedereen te water.

Het resultaat was er ook naar want 4 man hebben nu het B brevet, 4 man het A brevet en helaas is er 1 gezakt maar hij is wel een ervaring wijzer. Hij heeft beloofd om volgend jaar beter te presteren.

Het afnemen van dit examen is geschied in Ossenzijl, een plek waar in alle rust kan worden geoefend, ook als het weersomstandigheden minder willen meewerken. Het plan is om ook volgende jaar rond de zelfde tijd en plaats examens af te nemen. Wie durft? Info hierover bij Kanoschool Herbie Bird.