Kilometers peddelvertier in Noordwest Friesland

Kijk! Alweer een sportieve kanovereniging die naast het varen ook plezier beleeft de peddelsport creatief op de kaart te zetten. Jaap Kooistra van kano vereniging Onder de Wadden uit Franeker viel het op dat de Friese Noord-westhoek wat mooie kanoroutes betreft een beetje schaars vertegenwoordigd is. Zijn persoonlijk ontworpen en geregistreerde vaarroutes brengen daar wat hem betreft verandering in. Kanoweb deelt ze met plezier: Zoom in op Franeker en maak je keuze vanuit de routelijst. Alle routes starten vanaf het clubhuis van de vereniging.

Kanogebouw onder de Wadden - Franeker Startplaats en kanogebouw KV Onder de Wadden aan het Harinxmakanaal, Jan Stapertlaan 14 8801JT Franeker

Vanuit Franeker zijn de mooiste routes te peddelen. Kortere dagtochten of meerdaagse trektochten, zoals de Friesland Gigant, een zesdaagse kano-kampeertocht. De meeste routes kennen nauwelijks obstakels. Bij de Non-stop Elfstedentocht bijvoorbeeld, zijn er twee sluisjes tussen Franeker en Dokkum die voorzieningen hebben om een kano over te dragen. Ook op het rondje Lollum is in Lollum een overdraagplek voorzien van kanosteigertjes aan beide kanten van een dam (en meteen een heel geschikte pauzeplek. De provincie Friesland werkt er aan meer “skoftplakjes” te realiseren. Onder andere in de dorpen Tzum en Achlum zijn mooie oevers om te pauzeren.

KV Onder de Wadden Rondtochten die het peddelen waard zijn:
- Grote Kleiroute, plm. 33,8 km.
- Kleine Kleiroute, plm. 26,3 km.
- Rondje Achlum, plm. 18,6 km.
- Rondje Spannum, plm. 24,4 km.
- Rondje Lollum, plm. 22 km.
- Rondje Arum-Harlingen, plm. 27,4 km.
- Noordwest Frieslandroute, plm. 59,8 km.

Kom genieten van het mooie landschap. Vaar dit voorjaar de mooiste routes in het zonnetje langs charmante goudgele rietkragen. Later in het jaar belemmeren die nog wel eens het zicht over de eindeloze weilanden en zie je slechts hier en daar een dorpstoren. Bij het kanogebouw is de grote parkeerplaats vrij toegankelijk. De oever van het Van Harinxmakanaal is een plek waar je goed kunt instappen. Net als de Stad Franeker, met veel historische kenmerken, wil de kanovereniging je nog wel meer gastvrijheid bieden. Meer weten? Neem dan contact op met de Kanovereniging Onder de Wadden.

Friesland Gigant 2021

De Friesland Gigant routes uit voorgaande jaren zijn uitgezet voor 6 dagen kanovaren met kamperen waarbij je zelf in de kano je uitrusting meeneemt. Over de 2021 Friesland Gigant volgt binnenkort meer informatie. In een kleine groep van maximaal 20 kanoërs wordt in de laatste week van juli een kano-kampeertocht door Friesland gemaakt. Dit jaar in zuid-west Friesland. Aanmelden kan op de site van Onder de Wadden:

KV Onder de Wadden