Hoogwatergeul brengt nieuwe kanoroutes

(Juni 2017) - Op dit moment kun je op het Apeldoorns Kanaal en de Grote Wetering al fraaie kanotochten maken. Alleen ontbreekt hier en daar nog een goede verbinding en/of overdraagplaats om op gemak een rondje te kunnen peddelen. In het Noorden is deze verbinding er wel, maar in het Zuiden nog niet. Werkzaamheden tijdens de aanleg van hoogwatergeul (HWG) tussen Veessen en Wapenveld hebben een grote inbreuk op het huidige beeld van het landschap. Bovendien zijn sommige overdraagplaatsen, al dan niet tijdelijk, onbereikbaar.

Om de inbreuk op het landschap door de aanleg van de hoogwatergeul (HWG) te compenseren en de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en economie een positieve impuls te geven, is een Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld opgesteld. Dit advies omvat 26 projecten, waaronder het realiseren van een kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering:

Kanoroute Apeldoorns Kanaal – Grote Wetering

Dit nieuwe kanorouteproject voorziet in de versterking van de (watergebonden) dagrecreatie en uitbreiding van het kanoroutenetwerk op de Veluwe. In samenwerking met de gemeente Heerde, het waterschap en de provincie, wordt een vernieuwd kanoroutenetwerk gerealiseerd met verbindingen tussen de Grote en Kleine Wetering en het Apeldoorns Kanaal. Naast bebording aan de route, worden nieuwe in- en uitstapplekken en overdraagplaatsen (voorzien van kanosteigers), picknickbankjes, parkeerplaatsen aangelegd en informatiepanelen geplaatst.

De voorbereidingen voor de routes zijn momenteel in volle gang. Het ligt in de bedoeling dat de vernieuwde routes voor het nieuwe seizoen 2018 gevaren kunnen worden. We nemen alvast een kijkje in de plannen:

Overdraagplaats gemaal Veluwe vervalt!

De meest opmerkelijke wijziging is het vervallen van de overdraagplaats aan het gemaal Veluwe. Uitstappen aan het gemaal wordt vorkomen door de aanleg van een ballenlijn. De nieuwe overdraagplaats wordt iets verderop bij het gemaal Everqeune aangelegd, voorzien van kanosteigers en veilige oversteek. Deze oversteek bereik je door vanuit het Noorden bij de splitsing rechts aan te houden en via de Zwarte Kolk te peddelen. Op het rondje Hattem - Veessen slechts twee overdragingen!

Door de aanleg van verschillende nieuwe overstapvoorzieningen vaar je in het nieuwe seizoen ook het rondje Apeldoorns Kanaal met meer plezier. We zien er naar uit en brengen je te zijner tijd op de hoogte van de vorderingen:

Update mei 2018: Opening vernieuwde kanoroute(s)

Startplaats Hattem: Vadesto

Een mooie startplaats voor beide kanoroutes is de kanosteiger bij kanoverhuur Vadesto aan het Apeldoorns kanaal. Goed te weten dat zélfs grotere groepen met eigen materiaal gratis gebruik kunnen maken van de kanosteigers. Bovendien is er ruime parkeergelegenheid en even heerlijk toeven op het terras na afloop van je tocht.

Kanorondtocht Hattem - Veessen Kanotocht Apeldoorns kanaal (Noord) Vadesto Hattem