Kanovaren op de Wadden

Fervent kajakvaarder Robbert van der Eijk neemt je op zijn informatieve website wadkanovaren.nl via vele uitgediepte onderwerpen mee naar allerlei praktische en actuele informatie voor kanotochten op zoutwater, met name op de Waddenzee. Bezoekers van de site ontdekken al snel dat hier ook veel nuttige informatie voor pleziervaart en wadlopers wordt aangeboden.

De website is opgebouwd in "frames" en aan de linkerzijde voorzien van een zéér uitgebreid menu, in hoofdlijnen onderverdeeld in vier hoofdstukken:

- Kanovaren op het Wad
- Algemene informatie over het waddengebied
- Informatieve tabellen en overzichten van het Nederlandse Wad
- De Duitse en Deense wadden

De site is vooral gericht op varen op het Wad. Heel veel praktische zaken zijn echter gebiedonafhankelijk, zodat dat ook iemand die bijvoorbeeld op de Zeelandse wateren of een tocht op zoetwater wil gaan varen zinvolle informatie op deze site zal vinden. Daarnaast is er op de site ook informatie te vinden die nuttig is voor de andere vaarders op het wad dan kanoërs. Zie bijv. de getijdentabellen en stroomatlassen voor het hele wad tussen Den Helder en Esbjerg. Alle onderwerpen uit het menu zijn ook afzonderlijk als pdf te downloaden via de onderwerpen zelf.

Op de site staan ook fotoreportages van kanotochten op het Wad die een indruk geven van hoe het op het Wad is. Specifieke onderwepen zijn snel op zoekwoorden te vinden via een alfabetisch register aan de kop van de website.

www.wadkanovaren.nl
Een must voor zoutwatervaarders!