Home · Blog · Vispassages: Samen stroomop en -af!

Vispassages: Samen stroomop en -af!

"Wij laten vissen weer stroomopwaarts zwemmen".
Een van de kreten waarmee verschillende waterschappen de afgelopen tijd aandacht vestigen op een sterk veranderend landschap, dus ook onze kanovaarroutes!
Nu vissen zich in Europees verband blijkbaar bijzonder goed hebben georganiseerd, wordt het hoog tijd dat belangenbehartigers van de kanosport en recreatie zich ook even laten horen.

mini natuurgebied - ecologische verbindingszones Dat diverse waterschappen vele initiatieven ontplooien om het landschap aantrekkelijker te maken door aanleg van "mini-natuurgebiedjes" ook wel "stapstenen" is en goede zaak.

Déze stapstenen zijn vooral van belang voor ecologische verbindingszones en het soortenbeleid van plant en dier. Al deze veranderingen moeten voldoen aan zogenaamde Europese wetgeving (de Kaderrichtlijn Water, ook wel KRW). Natuurvriendelijke oevers worden dusdanig aangelegd dat de doorstromingscapaciteit niet wordt belemmerd. Waterwegen worden "vispasseerbaar" gemaakt door stuwen aan te passen of zelfs in het geheel te vervangen door vispassages; de cascade (niet te verwarren met vistrappen).

Vistrap passage Baakse Beek Deze vispassages kunnen de kanovaarder én natuur behoorlijk tot last zijn wanneer bij planning en aanleg ervan geen rekening wordt gehouden met minimale doorvaarbaarheid, waar een overdraagplaats (kanostoep) geen optie is.

Als kanovaarder sparen wij graag de natuur, met name de oevers. Wie niet?

Het is dan ook zaak op voorhand rekening te houden met een goede doorvaarbaarheid van een vispassage. De vispassage in Hardenberg is een mooi voorbeeld. Deze is zowel stroomop als -af goed te bevaren. Helaas komen we tijdens het varen ook nog wel eens vispassages tegen waarbij geen, of minder rekening is gehouden met doorvaarbaarheid. Net iets te hoog (stroomop), te veel (uitstekende) obstakels of ruwe betonning, gevolg diepe krassen in de kano of erger. Soms liggen de cascades net iets te krap op elkaar, waardoor er geen, of weinig ruimte is om kano of kajak te manouvreren.

Hierdoor wordt elke kanovaarder min of meer "gedwongen" zijn of haar eigen "overdraagmoment" te kiezen. Met een "onvrijwillige" beschadiging van oevers én natuur tot gevolg!Samen stroomop en -af!
Bovenstaande reactie van het Waterschap Rijn IJssel geeft aan dat (in kader van "recreatief medegebruik") graag wordt meegedacht met de kanovaarders. Een "inkoppertje" voor de belangenbehartigers van onze kanosport! @Kanosport @Kanotities

Onder het motto "Samen stroomop en -af!" ;-) "delen" we graag nog eens de uitvoerige publicatie van deze belangenbehartigers met bestuurders, beleidsmakers, planontwikkelaars, bestekmakers en technische uitvoerders:

"Kanovaarwegen in Nederland! - Van planning tot praktijk, een handleiding"