Kanovaren op de Roer

In mooiste routes via kanoweb
peddelroutes instappunten en kaarten

De Roer is een zijrivier van de Maas, ontspringt in de Hoge Venen in de Belgische Ardennen en stroomt door de Duitse Roereifel richting Nederland. De lengte bedraagt ongeveer 165 km waarvan ca. 22 km is gelegen op Nederlands grondgebied. In Nederland heeft de Roer dankzij het beleid van van het Waterschap Limburg haar meanderend karakter behouden.

Daardoor zijn er overal steilranden, slibafzettingen en grind- en zandbanken te zien en komen er langs de Roer zeldzame planten- en diersoorten voor, zoals de Vlottende waterranonkel, de Gaffellibel en de IJsvogel. De Roer is met 42 vissoorten (waaronder de Zalm en Rivierprik) de meest vissoortenrijke rivier in Nederland.

Kanovaren uitsluitend met toestemming!

Op het Nederlandse deel van de Roer is het kanovaren onder algemene regels toegestaan. Kanovaren is alleen toegestaan in de periode tussen 1 juni en 1 oktober. Om het aantal verstoormomenten op de Roer te beperken zijn er twee vertrekmomenten, 's morgens om 10.00 uur en 's middags om 14.00. Per dagdeel mogen maximaal 20 boten starten. Indien voor een dagdeel het maximum aantal boten is gereserveerd zullen volgende aanvragen worden afgewezen. Het traject dat mag worden bevaren, is gelegen tussen de brug te Vlodrop en de brug van de Andersonweg te Roermond.

Toestemming voor het kanovaren op de Roer kan kostenloos worden aangevraagd (melden) bij het Waterschap Limburg. Na verzending krijg je binnen twee werkdagen bericht of de melding geaccepteerd is. Het toestemmingsbewijs moet je altijd aan de controlerende ambtenaar kunnen tonen.

Kanoverhuur

Reddingsvest verplicht

Kanovaren op de Roer is niet zonder gevaar en geschiedt op eigen risico. Plaatselijk kunnen de stroomsnelheden hoog zijn en kun je allerlei obstakels tegenkomen zoals omgevallen bomen. Een reddingsvest / zwemvest is daarom verplicht.

Kanoƫn alleen bij "groene" waterhoogte

Bij het instappunt kun je de waterstand en daarmee de afvoer aflezen aan de peilschaal. Let op! Bij hoge afvoeren van de Roer is het zeer gevaarlijk om te kanoƫn. Je wordt dan ook geadviseerd alleen te kanoƫn als het waterpeil zich op de instapplaats in de groene deel van de peilschaal bevindt.