Aa of Weerijs - Peddel stroomaf tot hartje Breda

In mooiste routes via kanoweb
peddelroutes instappunten en kaarten

De Aa of Weerijs is een beek en stroomafwaarts een riviertje dat ontspringt in België. Ontstaan uit de samenvloeiing van de Grote en Kleine Aa in Wuustwezel en Brecht. Vanaf de grens met Nederland stroomt het riviertje als Aa of Weerijs verder richting Breda. Net voor het water de singels van Breda bereikt is de loop van de rivier verbreed door enkele oude meanders opnieuw aan te leggen. Voor de recreant een prachtig gebied, maar ook als opvangbekken om de kans op een overstroming in de stad drastisch te verkleinen. In het huidige beekdal van pakweg drie kilometer breed is van de oorspronkelijke lengte van de Aa of Weerijs door bochtafsnijdingen in 1967 nog 22 kilometer over. Meer dan genoeg peddelmeters om als vaarwater eens te verkennen denkt Marcel Latour en deelt via kanoweb zijn mooie voorjaarstocht:

Kanovaren Aa of Weerijs - grenspaal Waar Aa of Weerijs nog onbevaarbaar lijkt. - Start aan grenspaal Watermolenbrug

Een mooie voorjaarstocht

Marcel: 'De Aa of Weerijs wordt niet of nauwelijks beschreven als vaarmogelijkheid. Toch kun je een aardig tochtje kanoën op de Aa of Weerijs. Een mailtje naar Waterschap Brabantse Delta leverde snel de volgende reactie op:

"Het is zeker toegestaan om vanaf de Belgische grens de Aa of Weerijs e/o de Mark te bevaren met een kano. Er zijn geen verboden in dit gebied. Echter, er zijn een aantal punten waar de kano uit het water gehaald dient te worden om verder te kunnen varen. Indien dit geen belemmering voor u oplevert dan kunt u een mooie kano tocht ervaren."

Kanovaren Aa of Weerijs Van smalle stroom naar brede vaart, het is genieten van het beekdal

Ik ben gestart, zo’n drie kilometer zuid van Wernhout (NL), vanaf de Watermolenbrug een kleine driehonderd meter over de grens. In België ter hoogte van grenspaal 228 (best navigeer je naar de Tereik-Vloeiweg kapel van Wuustwezel (BE), en van daaruit nog tweehonderd meter naar het oosten). Een meter of honderd stroomafwaarts van de brug en voorbij de vispassage kun je te water. Via Wernhout, Zundert, Rijsbergen, onder de A16 door vaar je Breda binnen. Ik ben geëindigd bij het Wilhelminapark ter hoogte van de oude watertoren (Wilheminasingel 19-30).

samenvloeiing met de Mark In hartje Breda vloeit de Aa of Weerijs samen met de Mark - impressie en fotografie: Marcel Latour

Van de Belgische grens naar hartje Breda wordt de beek steeds breder maar gelukkig ook steeds mooier en zelfs het stukje varen door de singel van Breda is geen straf. In totaal passeer je zes stuwen waar geen in- of uitstapvoorzieningen zijn. Elke stuw is voorzien van een vispassage maar die zijn voor kanoërs niet te gebruiken omdat ze overkapt zijn. Ook passeer je een aantal vispassages die je wel kunt bevaren met de leukste net voordat je het centrum binnenvaart bij het Zaartpark. Hier krijg je een lekker zetje mee. Net voordat je de ringweg van Breda onderdoor wilt varen, lijkt het alsof je niet verder kunt door het vuilvangrooster. Bij de vispassage moet je hier wel even overdragen maar daarna kun je het vuilvangrooster links passeren.'