Photography by FreerangerCanoe

De immatriculatieplaat ook wel "taksplaat"

De zogenaamde immatriculatieplaat voor kano's en kajak is een veelbesproken onderwerp. De verplichte aanvraag is komen te vervallen. Indien vrijwillig aangevraagd, wordt ge-acht de plaat zichtbaar aan te brengen op kano of kajak.

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk pleziervaartuig dat een band heeft met België voorzien zijn van een immatriculatiedocument.
- Uitzonderingen: a: wedstrijdvaartuig, b: kano en kajak gondel en waterfiets, c: zeilplank, d: surfplank, e: opblaasbare boot niet geschikt voor motor, f: vlot, kleine schepen, romplengte < 2,5 m (tenzij waterscooter)
Bron: Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren van het Koninkrijk, BS18042014, art. 9.02

Vrijwillige aanvraag: Sommige vaartuigen waarop de regels van het immatriculatiedocument niet van toepassing zijn (bv. kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels, vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat), kunnen, volgens dezelfde procedure, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen voor zover er een band met België kan worden aangetoond.

Meer info: FOD Mobiliteit en Vervoer