Groene Kanoroute Zutphen

uitbreiding, aan- en ontsluiting van recreatieve kanovaarroutes Zutphen - Warnsveld

Photography by kanoweb

    Home · recreatieve kanoroutes zutphen

recreatieve kanoroutes zutphen

Afgelopen jaar ontvang ik van enkele enthousiaste kanovaarders een (bekende, mooie maar ook "pittige ") kanoroute door ons buitengebied, met verzoek tot publicatie op kanoweb.nl Na contact en enkele kanttekeningen* besproken, wordt (met volledig begrip van de inzenders) besloten de route niet te (her-)publiceren maar een kort blog te plaatsen als aanzet tot verbinding van mogelijk beschikbare vaarroutes binnen de gemeente.

Als fervent kanovaarder krijg op de in het najaar 2016 georganiseerde publieksavond Blauwboek, via de werkgroep "beleving ", de gelegenheid het blog over De Groene Kanoroute toe te lichten: Uitbreiding, aan- en ontsluiting van de recreatieve kanovaarroutes in de gemeente Zutphen. Een eenvoudig haalbaar alternatief voor de grote kanoronde. Diverse kanttekeningen komen hierbij ter sprake. Het ingezonden voorstel wordt positief ontvangen.

Maandag 10 april jl. heeft de fractie van GroenLinks samen met de Stadspartij en PvdA de motie Blauwboek ingediend. Met dank voor het ingezonden voorstel ontvang ik het uitvoerige Blauwboek per mail. Gezien het voorstel "Groene kanoroute Zutphen " ontbreekt in het Blauwboek, publicatie langs deze weg.

* Naschrift:
Aanwezig bij presentatie #Blauwboek aan raad en college gemeente Zutphen d.d. 8 mei: Bijzonder blij te horen dat de verbinding van de Berkelarm met de Vispoortgracht én verbinding met de Zuidwijken onder één noemer in motie wordt toegelicht en voorgesteld: ( Poort van Zuid ). De gemeente is hierover al in gesprek met het Waterschap Rijn IJssel:


Zutphen op de kanokaart?De Groene Kanoroute Zutphen

Een (beknopt) voorstel tot uitbreiding, aan- en ontsluiting van de recreatieve kanovaarroutes in de gemeente Zutphen. In het kader Blauwboek (ook wel blauwe agenda) Zutphen.

Waarbij opgemerkt dat aan het eind van de inloopavond Blauwboek tijdens de voorlopige eindpresentatie van de werkgroep "beleving " abusievelijk is gesproken over * kanovaart op de Vispoortgracht ter hoogte van de Tademastraat. Dit is in het voorstel niet meegenomen aangezien het oversteken van de Tademastraat door recreatieve kanovaarders in verband met de veiligheid niet wenselijk is.

Huidig kanovaarwater

Het huidige (kano)vaarwater, de Berkelkade/Molengracht (vanuit de binnenstad) is prima te combineren met een "uitstapje " vice versa naar de Grote Gracht. Op de splitsing Molengracht/Berkel wordt over het algemeen gekozen voor een kanotocht richting het buitengebied (linksaf langs de IJsbaan richting Warnsveld/Almen/Lochem). Deze route is voorzien van diverse kanostoepen om veilig diverse stuwen te passeren. De Berkel richting Watertoren (splitsing rechts) is slechts een kort traject dat eindigt bij een, onbeveiligde, niet passeerbare stuw/overlaat aan de Tademastraat ter hoogte van de Vispoortgracht.

In de Zuidwijken is tevens prima vaarwater te vinden. De beken en laken zijn prachtig omgeven door groen. Echter tot nu minder bekend aangezien er (nog) geen aansluiting (voorzien van overdraagplaats) op het vaarwater richting de binnenstad aanwezig is.

Groene Kanoroute Zutphen

De Groene Kanoroute Zutphen is in grote lijnen het traject vaarwater dat loopt door de groene stadsparken van Zutphen. Vanaf de vijver in het Waterkwartier tot aan de Berkelvonder in Warnsveld, inclusief de afsteek naar Zutphens historische binnenstad (Molengracht) en de Grote Gracht (Vogelpark). De lengte van deze vaartocht is respectievelijk 11 of 16 kilometer.

Ontsluiting kanoroute

Overdraagpunt stuw Tademastraat:
De Groene Kanoroute Zutphen is eenvoudig te ontsluiten door de aanleg van (slechts!) vier eenvoudige boekenplanksteigers (of kanostoepen, zoals elders op de route al aanwezig). Twee steigers aan de Westzijde van de stuw aan de Tademastraat ter hoogte van de Vispoortgracht.

Boekenplanksteiger  stuw Tademastraat boven Boekenplanksteiger en ballenlijn 'boven' de stuw Tademastraat

Boekenplanksteiger  stuw Tademstraat onder Boekenplanksteiger en ballenlijn 'onder' de stuw Tademastraat

Overdraagpunt bij gemaal Helbergen
Twee steigers ter hoogte van het gemaal Helbergen, in de "tip " aan de "overlaat/klepstuw ", op het punt waar Berkel en Vierakkerse Laak elkaar treffen.

Kanostoep Helbergen Boekenplanksteiger Vierakkerse Laak (aan de andere zijde in de Berkel tevens een exemplaar)

Samenkomst watergangen Berkel - Vierakkerse Laak Samenkomst watergangen Berkel (links) en Vierakkerse Laak (rechts) aan stuw/overlaat Helbergen

Vaarroute richting Bronsbergen
Optioneel is een (vice versa) verlenging van de vaarroute richting de Bronsbergen. Toegangkelijk via twee duikers in de Vierakkerselaak, De langste duiker onder de N348 is doorvaarbaar. Hier liggen wellicht mogelijkheden voor de uitbater ter plaatse om in de Groene Kanoroute te participeren.

Boekenplanksteigers

Dit zijn eenvoudige houten aanlegsteigertjes op plaatsen waar het voor de kanovaarder lastig is om aan te meren en/of over te dragen. De gemeente Westland heeft met de aanleg van dit soort steigers al veel positieve ervaringen. (citaat Gemeente Westland: "Wij maken 'werk met werk ' door groot onderhoud te combineren met de realisatie van vaarrecreatieve voorzieningen. ")
Door aanwezigheid en het gebruik van de steigertjes wordt de oeverbegroeïng ontzien en dragen ze bij aan een èchte impuls voor het recreatief kanovaren.

Kaart van de kanoroute

Op onderstaande kaart staan zowel huidige (in groen) als nieuwe (in rood) voorzieningen (ook wenselijke rust- en opstappunten) aangegeven.

Kanokaart

Mogelijke extra voorziening

Niet direct noodzakelijk, maar wel een punt van aandacht is de lage duiker aan het eind van de Vierakkerseweg (onder voetpad). Gezien de geringe doorvaarthoogte zou aan beide zijden van de duiker een eenvoudige uitstapmogelijkheid wenselijk zijn. (zie kaart)

Rustpunt(en)

Een extra (uitstap) om de oever te besparen is wenselijk in het vogelpark, ter hoogte van de zitbankjes aldaar. Een perfect rustpuntje. Langs de nieuwe route zijn picknickbankjes wenselijk. (Bijvoorbeeld gemaal Helbergen en bij de duiker aan voetpad Vierakkerseweg)

Vogelpark Grote Gracht Rustpunt Vogelpark Grote Gracht

Parkeren en opstappunten

Naast de bestaande opstappunten (Warnsveld - vonder Kerkpad en Molengracht - bij de kanoverhuur), wordt één extra opstappunt in de vorm van een boekenplanksteiger (of kanostoep) voorgesteld ter hoogte van de parkeerplaats achter het Sportpark Zuidveen. Dit vooral ten behoeve van grotere groepen, denk aan kanoverenigingen uit het land, die naast het bekende "Rondje Zutphen ", na realisatie zéker ook deze nieuwe kanoroute in hun vaarprogramma zullen opnemen. De huidige steiger aan het Jelle Zijlstrapad kan in eerste instantie voldoen, afhankelijk van (blijvende) parkeermogelijkheid aan de Keucheniusstraat.

Kanostoep Waterkwartier Toegang 'Graaf Ottosteiger' in het Waterkwartier aan het Jelle Zijlstrapad


Kanovaren in en rond Zutphen

kanovaren kajakvaren : kanoweb - kanosport en -recreatie Actuele informatie omtrent te varen kanoroutes in en rond Zutphen zijn beschreven op de website www.kanoweb.nl zoals:

Rondje Zutphen
Een 16 kilometer lange kanorondtocht over de Berkel, IJssel, Twentekanaal en Afleidingskanaal. Verschillende startpunten zijn mogelijk, zoals Bult van Ketjen, Vonder Warnsveld en sluizencomplex (kanostoep) Kapperallee Eefde.

Rondtocht Twentekanaal en Berkel
Een kanorondtocht van plm. 20 kilometer. Met als start-eindpunt de kanostoep aan het sluizencomplex Kapperallee Eefde. Varen over het Twentekanaal richting Lochem, via de Berkel en het Afleidingskanaal retour.

Berkel
Diverse trajecten over de Berkel, binnenstad en buitengebied. Er wordt gevaren in alle seizoenen.

Veluwerally
Overigens is Zutphen bekend bij vele kanovaarders (en kanoverenigingen) in het land als controlepost (en eindpunt 35 km) van de jaarlijkse Veluwerally, een kanoprestatietocht over de IJssel. (Door permanente verplaatsing van de startlocatie van Giesbeek naar Deventer in 2016 is de controlepost Zutphen helaas vervallen)

Laakentocht
De Laakentocht, een flinke én uitdagende rondtocht door het buitengebied van Zutphen, voor de gemiddelde kanotoerist verre van ideaal, wordt om redenen (als o.a. toegelicht* op de inloopavond Blauwboek) niet meer gepubliceerd. Voor de volledigheid een beknopt overzicht van de besproken kanttekeningen bij deze route:

* Een eerdere publicatie op kanoweb.nl heeft in het verleden voor veel (ook praktische) problemen gezorgd, waardoor na overleg met verschillende partijen, is besloten deze routebeschrijving te verwijderen.
In kort (o.a.): lengte (ruim 21 kilometer), zwaarte, veel overdragingen kort na elkaar, tijdsduur, lage duikers, breedte en diepte vaarwater (wisselende waterstand in het buitengebied), eventuele gevaarlijke (alternatieve) oversteekplaatsen, geen (in- en uitstap-)voorzieningen op het grootste gedeelte, de aanwezigheid van zwanen en gedurende de zomer veelal overmatige plantengroei.


Voor minimale kenmerken voor ideaal kanovaarwater verwijs ik graag naar de "handige documenten " in bijlage:


Handige documenten voor beleidsmakers en ontwerpers:

Onderstaand enkele links naar bijzonder handige documenten van het Watersportverbond/kanosport en de Toeristische Kano Bond Nederland met waardevolle aandachtspunten voor onder andere beleidsmakers en ontwerpers van (kano)vaarwegen zoals:
- Wat maakt een kanoroute aantrekkelijk?
- Kanovaarwegen in Nederland + Aanvullend rapport