Home · Nieuws · Update Kano-Vaarregels in Nederland

Update Kano-Vaarregels in Nederland

Arend Aalbrecht (KV Lekko) heeft een update uitgebracht voor het informatieboekje met daarin vaarregels zoals van toepassing op ons kanovaarders. De titel van het boekje is dan ook gewijzigd in Kano-Vaarregels in Nederland.

Wijzigingen ten opzichte van de versie april 2014:
- De voorpagina is aangepast, meer gericht op de groep waaruit de meeste respons is ontvangen.
- Uitleg over “Scheepvaartberichten” en “(Verkeers)Besluiten” toegevoegd.
- De uitdrukking “karowa” vervangen door “kano”.
- Meerdere artikelen in het BPR, die ook betrekking hebben op “kleine schepen” (zoals kano’s en roeiboten) zijn per 1/1/2016 gewijzigd, zoals de stuurboordswal-plicht, de betekenis van de bruglichten.
- Het hoofdstukje “Slecht zicht” is aangevuld met de onderdelen Marifoon, Radar en Radarreflector. Dit is gedaan omdat over die onderwerpen geregeld vragen gesteld worden en omdat over die onderwerpen nogal wat misverstanden bestaan. - Regels Dode Hoek aangepast.
- Relevante Bijlagen (lijsten met vaarwegen) toegevoegd.

Korte samenvatting van de auteur:
Zoals in de uitgave te lezen, zijn er nogal wat regels die betrekking hebben op “kano’s”. Het is niet eenvoudig ze allemaal te kennen. Daarom vat Arend nog enkele belangrijke regels kort samen:

In een kano:
- heb je wel degelijk geregeld recht op voorrang (zie 6.04- a+c, 6.07- c, 6.17- a+d);
- moet je, als het zicht minder is en in het donker, de voorgeschreven verlichting voeren (3.13);
- moet je een toeter ツ bij je hebben (een alarmfluitje van een zwem-/reddingsvest volstaat niet) om enkele verplichte geluidsseinen te kunnen geven (Bijlage 6: Geluidsseinen);
- is bij slecht zicht een radar of marifoon niet verplicht (4.05 + 4.06);
- moet je, als je een marifoon bij je hebt die op bepaalde wateren wel gebruiken (4.05 + 9.07);
-moet je bij slecht zicht gaan stilliggen op een veilige plek (6.29, 6.30 + 6.33 en op grond van een rechterlijke uitspraak);
- moet je bij slecht zicht, op de wateren van Bijlage 15- b, een radarreflector voeren (9.04 lid 6).

Er zijn twee versies beschikbaar, een digitaal leesbare en een printversie.