Home · Nieuws · Restauratie kanostoepen Berkel en Oude IJssel

Restauratie kanostoepen Berkel en Oude IJssel

In opdracht van Arcadis Nederland B.V. restaureert de firma Hoftijzer uit Aalten op diverse locaties langs de Berkel en de Oude IJssel de kano opstapplaatsen. Deze restauraties variëren van het vervangen van kitnaden tot totale vervanging van de opstapplaats.

Kaart kanostoepen Berkel Oude IJssel In totaal gaat het om 56 verschillende locaties waarbij er op 20 locaties de gehele opstapplaats wordt vervangen. Dit wil zeggen dat de oude damwand en betonvloer verwijderd wordt. Hierna wordt er nieuwe damwand geheid, nieuwe gordingen gemonteerd en er wordt een nieuwe betonvloer gestort. De afwerking wordt tot in de puntjes verzorgd. Op de overige locaties worden meerdere kleinere reparaties uitgevoerd.