Een oproep aan de waterschappen

Steeds meer strookjes grond naast stuwtjes en sluisjes worden verkocht of verpacht aan particulieren. Daarmee verdwijnt in sommige gevallen voor kanovaarders de overdraagmogelijkheid bij deze obstakels. Een trend waar de TKBN als (onder andere) "belangenbehartiger voor de kanovaarders" zich bezorgd over maakt. Het initiatief om alle waterschappen hierover te benaderen vond bijval bij alle regiovertegenwoordigers.

Waar?
Vaak betreft het grond langs een stuwtje of sluisje, dat niet in het landelijke vaarwegennet ligt. Maar kanovaarders en roeiers maken juist van dit kleiner water graag gebruik om ontspannende toertochten te maken. Een overdraging aan stuw of sluis wordt daarbij voor lief genomen. De constatering dat beleidsafdelingen gronden afstoten ten koste van het recreatief medegebruik noopt belangenorganisatie(s!) tot het schrijven van een brief waarin onder andere oplossingen worden aangedragen.

Gezamenlijke oplossing?
Gezien een "breed" belang om te komen tot een goede oplossing, hebben de Roeibond en het Watersportverbond betreffende brief mede-ondertekend. De eerste positieve berichten zijn inmiddels binnen; regiovertegenwoordigers van beide watersportbonden zijn uitgenodigd voor nader overleg om eventuele beperkingen in vaarmogelijkheden te gaan voorkomen.

Als kanovaarders komen wij op ons vaarwater ook nog wel eens overdraagplaatsen tegen met beperkt recreatief medegebruik. Wij zijn dan ook zéér benieuwd naar de uitkomst en volgen een en ander met grote belangstelling.

En.. voor onze "meelezende" Waterschappen een vriendelijke oproep te reageren op de brief van genoemde belangenorganisaties. Waarvoor dank.