Stapstenen als kanoroutenetwerk?

Als kanovaarder denken wij bij stapstenen in een waterloop wellicht in eerste instantie aan onneembare obstakels. Stenen in het water die beide oevers verbinden, voor de wandelaar net ver genoeg uit elkaar om hun stap naar de overkant eenvoudig te kunnen maken. Soms ook als een kunstwerk gelegd en niet bedoeld om met kano of kajak te passeren: de vistrap.

kunstwerk vistrap

Nieuwe natuur
Maar we kennen stapstenen ook als mini-natuurgebieden:
Verschillende waterschappen zijn de afgelopen jaren druk in de weer met herinrichting van, vaak voorheen gekanaliseerde, waterlopen naar een meer natuurvriendelijke omgeving. Déze stapstenen zijn vooral van belang voor ecologische verbindingszones en het soortenbeleid van plant en dier. Er ontstaat niet alleen nieuwe natuur, maar planten en dieren krijgen de mogelijkheid om zich binnen een groter natuurgebied te verplaatsen.

Kano(route)netwerk Nederland
Er ontstaan op deze manier vele mooie vaargebieden waar je als kanovaarder heerlijk kunt genieten en ontspannen.
Hier moeten we zuinig op zijn!
Immers, het is toch een mooie gedachte dat door de aanleg van al deze fraaie stapstenen uiteindelijk een fantastisch landelijk kanoroutenetwerk ontstaat...

De stapstenen
Foto's aanleg stapsteen Aa-strang - Oude IJssel
"Stapstenen" in de Regge
kanovaren vistrap Vechtdal Hardenberg
Beleef de Berkel
Ecotunnel tussen Wieden en Weerribben