Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het Alkmaarder- en Uitgeestermeer ligt tussen Alkmaar en Haarlem en omvat een groot meer met volop mogelijkheden voor waterrecreatie. Je kunt er zwemmen, zeilen en kanoën, maar ook fietsen en wandelen in een waterrijk polderlandschap met enkele natuurreservaten. Bij Uitgeest zijn vier gemarkeerde kanoroutes uitgezet met een totale lengte van 32 kilometer. De kanoroutes (Uitgeestermeerroute - Stieroproute - Crommenijeroute - Woudpolderroute) zijn gemarkeerd door middel van paaltjes in het water v.v. een gekleurde rand. De routes zijn zowel afzonderlijk als in diverse combinaties te varen.

... Lees verder:
Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Kanoën Wormer- en Jisperveld

kanoroute rondtocht voor kano en kajak 3 kanorondtochten. Nu met vernieuwde kanokaart!
In combinatie te varen zonder overdragingen.
Bordjes kanoknooppuntenroute volgen


Het Wormer- en Jisperveld is zo'n 2500 ha. groot. Het weidegebied heeft een gevarieerde plantengroei en is een belangrijk broedgebied voor allerlei soorten weide-, water- en moerasvogels. Het oorspronkelijk uitgestrekte veengebied is ongeveer vanaf het jaar 1000 is ontgonnen. Naast veeteelt was turfwinning eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten. Door het baggeren van het veen, de dalende bodem en door oeverafslag ging echter steeds meer land verloren. Er ontstonden ware "eilandrijken". Het vee moest per boot vervoerd worden en het begrip "vaarboer" werd geboren. Ook vandaag de dag maken de boeren in het Wormer- en Jisperveld veelvuldig van vaartuigen gebruik om hun vee naar de graslanden te vervoeren.

... Lees verder:
Kanoën Wormer- en Jisperveld

Kanovaren rond Jisp

Het kanoseizoen is voor ons al in volle gang. We hebben er dan ook al weer flink wat kano- en kajaktochten op zitten. Heerlijk genieten op het water. Afhankelijk van het vaarwater, het weer of lengte van de tocht trekken we er op uit met onze kajak of canadees. Sinds een klein jaar ook enthousiast met de solo.

... Lees verder:
Kanovaren rond Jisp

Landschap Waterland

Landschap Waterland is het veenweidelandschap tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn met daarin droogmakerijen en natuurreservaten. Het gebied ligt ten noorden van Amsterdam. De naam Waterland is zeer toepasselijk voor dit waterrijke gebied. Het gehele gebied ligt onder de zeespiegel en wordt begrensd door dijken. Direct achter de dijken ligt een aantal meertjes. Deze zijn ontstaan door doorbraken van de Zuiderzee, zoals het Kinselmeer.

... Lees verder:
Landschap Waterland

Kanoroutes Zeevang

De Zeevang is van oorsprong een karakteristieke vaarpolder, waar boer en koeien het grasland alleen per boot konden bereiken. Tegenwoordig, na de ruilverkaveling van 1956, bereiken de boeren hun land rijdend en doen hun werk met machines.

... Lees verder:
Kanoroutes Zeevang