Praktische tips bij het Rondje Zutphen

kanoroute rondtocht voor kano en kajak Rondtocht; plm. 16km.; kanokarretje mee; 4 x overdragen; Berkel Warnsveld - Zutphen IJssel - Eefde Twentekanaal - Afleidingskanaal - retour Berkel (+ kanokaart !)

Rondje Zutphen varen? - De werkzaamheden hermeandering Berkel zijn afgerond.

Sinds 2016 kun je in de Berkel gebruik maken van een nieuwe steiger direct na de brug van de Marspoortstraat. Een perfect alternatief voor het lastige trapje aan de Berkelkade een paar honder meter verderop waar je je kano enkele meters omhoog moet dragen. Vergeet hier niet je kanokarretje om naar de Bult van Ketjen te lopen, het inzetpunt aan de IJssel.

Check hier de actuele hoogte van de waterstand in de IJssel, kies "Rijnstroomgebied" - "Zutphen Noord".
Denk aan de stroming bij het instappen!

Kanoroute Rondje Zutphen

Werkzaamheden IJsselkade Zutphen

Het werk aan de IJsselkade gaat voorjaar 2017 van start en duurt tot eind 2017. Begin 2017 is de exacte planning bekend. We proberen je zo actueel mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. Of check deze infopagina van de gemeente Zutphen voor meer info over het project Rivier in de stad

Minder parkeerplaatsen IJsselkade
In verband met de voorbereidingen voor het vernieuwen van de hoogwaterkering zijn vanaf maandag 22 mei 35 parkeerplaatsen aan de lage kade van de IJsselkade niet meer in gebruik. Het gaat om de parkeerplaatsen het dichtst bij de Bult van Ketjen.

Werkzaamheden sluis Eefde

Na de zomer 2017 start de bouw van een tweede sluis. De uitbreiding van het complex zal zo’n vier jaar in beslag nemen. Wellicht ook hier in de loop van het jaar mogelijk hinder bij het uitstappen/overdragen.
Alternatieve instapplaatsen: Stuw bij Warken of de kanostoep aan het Kerkpad Warnsveld

Update: kort voor de sluis Eefde staat (rechts) aan het talud een bord "verboden doorvaart" - doorvaren op eigen risico! - boete schijnt hoog te zijn ;-)

Laatste update van de pagina: 20-5-2017