Het Mazurische merengebied

Het Biebrzadal, het mooist en best bewaard gebleven laaglandmoeras van Europa (Internationaal Wetland, Nationaal Park en WWF-project) vormt de zuidelijke begrenzing van het Mazurische merengebied en voert een groot deel van het water van het merengebied af. Met name bij vogelaars is het gebied niet onopgemerkt gebleven. In het voorjaar is het een waar vogelparadijs. Uitgestrekt, nauwelijks ontgonnen en broedplaats van o.a. de waterrietzanger, poelsnip, kraanvogel, zwarte ooievaar, schreeuw- en zeearend. Er zijn maar liefst 176 soorten broedvogels, maar ook de eland, de bever en de otter komen nog veel voor. Zelfs de wolf is niet uit het gebied verdreven.

Bron | meer informatie: Dobryden