De polder van Audomarais

Tussen Boulogne-sur-Mer, Calais en Saint Omer ligt een prachtig natuurgebied. Als Nationaal Natuurpark opgericht om een uitzonderlijk erfgoed te beschermen en te gebruiken als hulpmiddel voor beheerste landinrichting. Behoud van de biodiversiteit en de waterrijkdom, bescherming van de landschappen, ontwikkeling van menselijke activiteiten. Dit alemaal uit het oogpunt van duurzame ontwikkeling: het Regionale Natuurpark "Caps et Marais d´Opale" onderzoekt dagelijks het evenwicht tussen natuurbescherming en ontwikkeling.

De polder van Audomarais lijkt dan ook op geen enkel ander gebied. Met een oppervlakte van 3700 ha is het de enige polder van Frankrijk waar nog tuinbouw voorkomt. Van de vijftig soorten groenten die in de polder worden verbouwd vormen de bloemkool in de zomer en witlof in de winter de twee hoofdproducten.

Danzij de weelderige en afwisselende natuur zijn er uiteenlopende mogelijkheden voor sportbeoefenaars, natuurliefhebbers, bezetenen van historisch erfgoed en bezoekers die op zoek zijn naar rust en kalmte. De polders van Audomarais vormen een vochtig gebied met een kwetsbaar evenwicht. De gemeeteraden en de plaatselijke partners zetten zich sinds jaren in om dit bijzondere gebied te beschermen.

De kano of kajak is het beste middel voor een ontdekking van de polders. Je vindt er verschillende bedrijven waar je een boot, kano of kajak kunt huren. Maar ze bieden ook de mogelijkheid het gebied te verkennen per rondvaartboot.

Langs de sloten, vaarten en riviertjes vind je overblijfselen van cultureel erfgoed met een band met het water. De molen, fontijntjes en sluizen getuigen van de technieken die de mens in werk heeft gesteld om het water te beheersen. Veel van de namen van de sloten en plaatsjes hebben een Vlaamse oorsprong.

Flora en fauna zijn uniek en uiterst gevarieerd. Ruim 300 verschillende plantensoorten, waarvan 40 beschermde en meer dan 200 vogelsoorten waarvan 90 zich regelmatig voortplanten in deze polders. Het reservaat en het bezoekerscentrum van Romelaere maken het mogelijk een goede indruk te krijgen van dit natuurlijk erfgoed.

Isnor kanoverhuur Camping Clairmarais