Photography by kanoweb

Wet en regelgeving voor kanovaarders

Sinds eind 2012 is bij KV-Lekko ook een compact boekje te downloaden: Kanovaarregels in Nederland, auteur: A.H. Aalbrecht.

Aan de hand van ondergenoemde belangrijkste Wetten en Reglementen worden in het boekwerkje basale regels specifiek voor kanovaarders beschreven.
1 De Scheepvaartverkeerswet (SVW)
2 De Binnenvaartwet (BVW)
3 Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (BVA); (het BVA geldt internationaal)
4 Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ)
5 Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)
6 Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)
7 Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
8 Het Rijnvaartpolitiereglement (RPR);

9 Scheepvaartreglement Kanaal Gent -Terneuzen (SRKGT)
10 Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM)

Kano vaarregels in Nederland. Een "must have" voor de kanovaarder volgens de auteur: Bedenk wel dat al deze regels met regelmaat aan veranderingen onderhevig zijn. Om dus op de hoogte te zijn van de juiste regels zou je eigenlijk regelmatig de laatste stand van zaken moeten controleren op de website van de overheid.