Photography by kanoweb

Wet en regelgeving voor kanovaarders

Sinds eind 2012 is bij KV-Lekko ook een compact boekje te downloaden: Wet en regelgeving voor kanovaarders: Toegespitst op: “Door spierkracht voortbewogen schepen”. (Karowa´s ;-) Auteur: A.H. Aalbrecht, Nautisch docent en Onderzoeker Scheepsongevallen bij de Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond.

Aan de hand van ondergenoede belangrijkste Wetten en Reglementen worden in het boekwerkje basale regels specifiek voor kanovaarders beschreven.
1 De Scheepvaartverkeerswet (SVW)
2 De Binnenvaartwet (BVW)
3 Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee (BVA); (het BVA geldt internationaal)
4 Scheepvaartreglement Territoriale Zee (STZ)
5 Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW)
6 Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)
7 Het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
8 Het Rijnvaartpolitiereglement (RPR);

9 Scheepvaartreglement Kanaal Gent -Terneuzen (SRKGT)
10 Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas (SRGM)

Vaarregels in Nederland. Een "must have" voor elke kano(web)site en kanovaarder volgens de auteur: Bedenk wel dat al deze regels met regelmaat aan veranderingen onderhevig zijn. Om dus op de hoogte te zijn van de juiste regels zou je eigenlijk regelmatig de laatste stand van zaken moeten controleren op de website van de overheid ;-)