Photography by kanoweb

Kanovaarwegen en kanovoorzieningen

Enige tijd geleden berichtten wij hier over het rapport "Kanovaarwegen in Nederland" (een gezamenlijk project van het Watersportverbond (WSV) en TKBN). Waardevolle aandachtspunten voor onder andere beleidsmakers en ontwerpers van vaarwegen én natuurlijk héél kanovarend Nederland. Aandachtspunten waar wij als team Kanoweb met regelmaat naar verwijzen, wanneer we weer eens vragen en/of opmerkingen ontvangen waar dit uitvoerige rapport bij het antwoord van belang kan zijn.

kanovaren en kanovoorziening

Update 2017

De tijd staat niet stil en door de jaren heen zijn er dan ook weer heel wat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kanovoorzieningen. Van modulaire kanovlotten, balgstuwtjes, boeienlijn met een element voor kanodoorvaart en meer.
Al deze nieuwe ontwikkelingen zijn door regiobelangenbehartigers van het WSV en TKBN besproken en in een aanvullend document op het rapport "Kanovaarwegen in Nederland" samengevat. Onze waardering voor al dit noeste werk!

Mooiste kanoroutes

Via onze website, de kanokaart (van en voor kanovaarders!) en ons twitterkanaal houden wij je met veel plezier op de hoogte over onze peddelpassie en wat er zo-al met #kanovaren van doen heeft. Nieuwe routes, mogelijke stremmingen, leuke plekjes om te ontdekken en..!

Beide documenten zijn terug te vinden op de websites van genoemde kanobonden. Voor het gemak hier direct gelinkt:

Kanovaarwegen in Nederland Aanvulling rapport