Kanokaart vernieuwd online

Na 10 jaar vinden we het eigenlijk wel eens tijd worden onze Kanokaart te vernieuwen. Een behoorlijk klusje, echt iets voor de wintermaanden. Uitgangspunt is het oorspronkelijke initiatief van Kanoweb en Kajaktourtochten; een online kaart waar wij sinds 2007 onze kanoroutes en vaarinformatie met veel plezier delen met medekanovaarders. In de loop van de tijd hebben al aardig wat vaarders aangehaakt.

Kanokaart Nederland - België

... Lees verder:
Kanokaart vernieuwd online

Kanoroutekaarten

Onze vele vaarimpressies zijn vooral bedoeld als leidraad en startpunt voor het uitstippelen van je eigen vaarroute. Maar vanzelfsprekend peddelen we zelf ook vaak over het internet op zoek naar nieuwe vaargebieden en kanoroutekaarten.

... Lees verder:
Kanoroutekaarten

Kajakvaren, kanovaren, rondtocht, retour of enkeltje?

Snel weten welke kanotocht bij je past? Een kanorondtocht, een "heen-en-weertje" of moet je bij je kajaktocht een "shuttle" regelen?
Bij de leukste kanoroutes zie je in één oogopslag of het een kanorondtocht, vice versa-, of een a-b-tocht betreft::

kanoroute rondtocht voor kano en kajak kanoroute vice versa kanovaren kanotocht enkelVoorzien van korte beschrijving zoals, o.a. opstapplaats, lengte en te varen route.

... Lees verder:
Kajakvaren, kanovaren, rondtocht, retour of enkeltje?

Hoogwatergeul brengt nieuwe kanoroutes

(Juni 2017) - Op dit moment kun je op het Apeldoorns Kanaal en de Grote Wetering al fraaie kanotochten maken. Alleen ontbreekt hier en daar nog een goede verbinding en/of overdraagplaats om op gemak een rondje te kunnen peddelen. In het Noorden is deze verbinding er wel, maar in het Zuiden nog niet.

... Lees verder:
Hoogwatergeul brengt nieuwe kanoroutes

Kanoroutes Noord Brabant

Wim Holdrinet maakt je graag attent op de online-info van vijf Oost-Brabantse kanoroutes. De info is door Vrijetijdshuis Brabant op de website www.routesinbrabant.nl geplaatst. Het gaat om de Boven-Dommel-Gennep kanoroute, de Malpie-kanoroute, de Beneden-Dommel-kanoroute, de Aa- kanoroute en de Reusel-Essche-stroom-kanoroute.

... Lees verder:
Kanoroutes Noord Brabant