Zutphen op de kanokaart?

Vanaf de publieke tribune volg ik, samen met aanwezige deskundigen op het gebied van groen en water, met belangstelling de presentatie van het #blauwboek (water- en groenbeheer in Zutphen en Warnsveld, door burgers gedragen) aan raad en college gemeente Zutphen. Als inzender van de Groene Kanoroute (een alternatief voor de Grote Kanoronde door het buitengebied van onze gemeente) ben ik vanzelfsprekend benieuwd hoe een mogelijke realisatie zal worden toegelicht.

kanostoep Tademasingel Houtwal Zutphen Boekenplanksteiger en ballenlijn (toch wel zo veilig) aan de stuw Tademasingel Houtwal

In de heldere presentatie wordt snel duidelijk dat Zutphen de kanovaarders niet vergeet. Een kaart van de Grote Kanoronde wordt in het licht gezet waarbij de moeilijkheidsgraad van deze nogal pittige tocht kort wordt besproken. Raad en college wordt gevraagd te kijken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van enkele ingezonden ideeën.

Kanoronde Poort van Zuid

Met één kanoroute komt het zéker goed. De Kanoronde Poort van Zuid. Een voor kanovaarders, kleine boten én fluisterboten geschikte verbinding van de Berkelarm met de Vispoortgracht moet de nieuwe vaarroute mogelijk maken. De gemeente is hierover al in gesprek met het Waterschap Rijn IJssel. Voor de liefhebber een leuke aanvulling op de bestaande routes vanuit de binnenstad. Een rondje van maar liefst 975 meter!

onderhoud waterwegen Zutphen Top! Da's snel - Voorbereiding vaarrecreatieve voorzieningen 2017! ツ #blauwboek

Horende dat de verbinding met de Zuidwijken onder één noemer met de verbinding Vispoortgracht in de motie kort wordt toegelicht zie ik de kansen voor ontsluiting van de Groene Kanoroute toenemen. Of juich ik nu iets te vroeg?
Maar wellicht inspireert een uitspraak van de Gemeente Westland onze bestuurders: "Wij maken 'werk met werk' door groot onderhoud te combineren met de realisatie van vaarrecreatieve voorzieningen".

Groene Kanoroute Zutphen Kanokaart Nederland